SOFTIMEX Academy, s.r.o. - inovačné a aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ školstva
Naše inovačné kurzy a prihlášky: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/inovacne/
Naše aktualizačné kurzy: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/aktualizacne/
Od roku 2022 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci získať za inovačné vzdelávanie až 12% príplatok k platu! Za 4 inovačné vzdelávania.
Prihlášku - scan s podpisom poslať mailom lektorovi. Podpis nadriadeného nie je nutný. Cena za inovačný kurz: 80€, aktualizačný 30€ (10 hod.).
Lektor: Ing. Roman Malík, tel: 0905 256086 roman.malik.sk@gmail.com
Plánované kurzy:
Dátum Čas Miesto Číslo kurzu Názov kurzu Registračný formulár Typ kurzu Určené pre:
27.02.2024 17:00 online 2 Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Lumio v edukačnom procese https://forms.office.com/r/1RHWUhDpwf inovačný (MŠ, ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
29.02.2024 17:00 online 3 Digitálne didaktické prostriedky uplatniteľné v školskej výučbe na preverovanie vedomostí žiakov https://forms.office.com/r/VBkdu0wYyF inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
04.03.2024 17:00 online 6 Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese https://forms.office.com/r/kK7jxsJvMC inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
05.03.2024 17:00 online 7 Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel https://forms.office.com/r/27xf7JnW7Q inovačný (ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ)
05.03.2024 17:00 online 20 Rozvíjanie profesijnej digitálnej gramotnosti odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti spracovania tabelovaných údajov prostredníctvom aplikácie Microsoft Excel https://forms.office.com/r/27xf7JnW7Q inovačný (OZ)
06.03.2024 17:00 online 9 Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteľa https://forms.office.com/r/H9AkRwf6PP inovačný (ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ)
06.03.2024 17:00 online 16 Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení https://forms.office.com/r/H9AkRwf6PP inovačný (OZ)
06.03.2024 17:00 online 21 Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ https://forms.office.com/r/H9AkRwf6PP inovačný (ŠŠP)
11.03.2024 17:00 online 15 Zvyšovanie digitálnych zručností vychovávateľov a pedagogických asistentov v kontexte ich profesijného rozvoja https://forms.office.com/r/wRMSCrKXGZ inovačný (VYCH, ASI)
11.03.2024 17:00 online 19 Rozvíjania profesijnej digitálnej gramotnosti učiteľov predprimárnej edukácie https://forms.office.com/r/wRMSCrKXGZ inovačný (MŠ)
13.03.2024 17:00 online 24 Rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl https://forms.office.com/r/QQFUA2Hnuf inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, VYCH, ZUŠ, JAZ, ŠŠP)
               
               
Ďalšie kurzy podľa záujmu PZ a OZ.
Čas kurzu po dohody s účastníkmi kurzu.
Vysvetlivky:
učiteľ materskej školy
učiteľ základnej školy Aktualizované: 22.02.2024
učiteľ strednej školy
ZUŠ učiteľ základnej umeleckej školy
JAZ učiteľ jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy
VYCH vychovávateľ
KON učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteľa
PSY psychológ a školský psychológ
LOG logopéd a školský logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg a terénny špec. ped.
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg
KPOR kariérový poradca