SOFTIMEX Multimédiá, s.r.o. - kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Informácie o kurzoch a prihlášky na stiahnutie: http://www.softimex.sk/kurzy/Multimedi@School/
Prihlášku prinies na 1. stretnutie a odovzda lektorovi. Podpis nadriadeného nie je nutný.
Lektor: Ing. Roman Malík, tel: 0905 256086 roman.malik@softimex.sk
Dátum Čas Miesto Číslo kurzu Názov kurzu Kreditov Určené pre:
JANUÁR
21.01.2017 09:00 Stupava, MŠ Marcheggská   Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula    
22.01.2017 09:00 Vráble, ZŠ s MŠ Lúky   Práca v digitálnom svete    
FEBRUÁR
01.02.2017 09:00 Holíč, CPPaP   Práca s údajmi v prostredí MS EXCEL    
01.02.2017 15:30 Skalica, MŠ Hurbanova   Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula    
06.02.2017 08:20 Topožčany, CPPP   Použitie grafických editorov v edukačnom procese    
06.02.2017 14:00 Bratislava, ZŠ Lachova 1   Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese    
07.02.2017 09:00 Kúty, MŠ   Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula    
07.02.2017 16:30 Pusté Úžany, MŠ   Práca v digitálnom svete    
07.02.2017 16:30 Pusté Úžany MŠ   Práca v digitálnom svete    
17.02.2017 16:30 Lehnice, MŠ   Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula    
20.02.2017 16:00 Pezinok, ZŠ s MŠ na Bielenisku   Práca v digitálnom svete    
28.02.2017 09:00 Nové Mesto nad Váhom, MŠ Hurbanova Práca v digitálnom svete    
28.02.2017 14:00 Dunajská Streda, ZŠ A.V. Hviezdoslavova 2 Práca s údajmi v prostredí MS EXCEL    
MAREC
01.03.2017 09:00 Holíč, CPPaP   Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov    
01.03.2017 14:00 Štefanov, ZŠ   Použitie grafických editorov v edukačnom procese    
02.03.2017 14:00 Dunajská Streda, ZŠ A.V. Hviezdoslavova 2 Použitie grafických editorov v edukačnom procese    
02.03.2017 17:00 Bratislava, MŠ Stálicová 2   Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní    
06.03.2017 09:00 Michal na Ostrove   Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula    
07.03.2017 16:30 Žemberovce, MŠ   Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní    
08.03.2017 08:20 Topožčany, CPPaP   Práca s údajmi v prostredí MS EXCEL    
08.03.2017 14:00 Štúrovo, ZŠ   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovacom procese    
17.03.2017 14:00 Dunajská Streda, ZŠ A.V. Hviezdoslavova 2 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní    
19.03.2017 09:00 Šamorín, ZŠ Kláštorná 4   Práca s údajmi v prostredí MS EXCEL    
21.03.2017 09:00 Michal na Ostrove   Práca v digitálnom svete    
31.03.2017 16:30 Pusté Úžany, MŠ   Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula    
APRÍL
01.04.2017 13:00 Bratislava, MŠ Miletičova   Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní    
03.04.2017 13:30 Senica, ZŠ J. Mudrocha 19   Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov    
04.04.2017 13:40 Mojmírovce ZŠ   Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov    
07.04.2017 14:30 Komárno, Gymnázium L.J.Š   Práca s údajmi v prostredí MS EXCEL    
08.04.2017 09:00 Stupava, MŠ Komenského   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovacom procese    
08.04.2017 13:00 Sekule ZŠ   Práca s údajmi v prostredí MS EXCEL    
11.04.2017 09:00 Zlaté Klasy, MŠ Školská 4   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovacom procese    
20.04.2017 09:00 Zlaté Klasy, MŠ Školská 4   Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula    
23.04.2017 09:00 Vráble, ZŠ s MŠ Lúky   Práca v digitálnom svete    
24.04.2017 14:00 Senica, ZŠ Komenského   Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní    
25.04.2017 09:00 Zlaté Klasy, MŠ Školská 4   Práca v digitálnom svete    
MÁJ
02.05.2017 09:00 Jahodná, MŠ   Práca v digitálnom svete    
02.05.2017 14:00 Čakajovce, ZŠ   Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT    
03.05.2017 09:00 Devínska Nová Ves, ZŠ P. Horova   Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní    
04.05.2017 14:00 Dunajská Streda, ZŠ A.V. Hviezdoslavova 2 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovacom procese    
12.05.2017 09:00 Jahodná, MŠ   Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula    
13.05.2017 09:00 Bratislava, MŠ Miletičova   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovacom procese    
15.05.2017 14:00 Senica, ZŠ Komenského   Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov    
16.05.2017 09:00 Pezinok, LVS   Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní    
16.05.2017 14:00 Bratislava, ZŠ Kalinčiakova   Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov    
20.05.2017 09:00 Borský Mikuláš, MŠ   Práca v digitálnom svete    
31.05.2017 14:00 Senica, ZŠ Komenského   Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vyučovacom procese    
AUGUST
21.08.2017 09:00 Piešany, MŠ 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
28.08.2017 09:00 Senica, ZŠ J. Mudrocha 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
             
SEPTEMBER            
04.09.2017 13:00 Bratislava, SŠ Švabinského 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
04.09.2017 13:00 Bratislava, SŠ Švabinského 8 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
11.09.2017 09:00 Dobrohoš, MŠ 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
? 09:00 Bratislava, LVS, Hrdličkova 17 Tvorivá práca vychovávatežov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15 VYCH, ASI
12.09.2017 14:00 Senica, ZŠ1, Paulíny-Tótha 32 15 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
20.09.2017 09:00 Dobrohoš, MŠ 14 Práca v digitálnom svete 15 MŠ, KON
25.09.2017 14:00 BA-Rača, MŠ Plickova 14 Práca v digitálnom svete 15 MŠ, KON
             
OKTÓBER            
02.10.2017 14:00 Senica, ZŠ1, Paulíny-Tótha 32 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
03.10.2017 09:00 Rovinka (pri Dun. Lužná), MŠ 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
03.10.2017 13:30 Šaštín-Stráže, ŠZŠ 8 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
07.10.2017 09:00 Šaštín-Stráže, ŠZŠ 7 Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON
09.10.2017 14:00 Šurany, ZŠ SNP 6 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
14.10.2017 09:00 Dunajská Streda, ZŠ A.V. 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
14.10.2017 13:00 Čakany, okr. Dun. Streda, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
16.10.2017 09:00 Rovinka (pri Dun. Lužná), MŠ 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
21.10.2017 09:00 Šaštín-Stráže, ŠZŠ 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
23.10.2017 17:00 Trnava, MŠ V jame 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
24.10.2017 13:30 Šaštín-Stráže, ŠZŠ 3 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV
25.10.2017 16:00 Skalica, MŠ Hviezdoslavova 1 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
30.10.2017 09:00 Nové M. n. V., MŠ Požovnícka 12 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
             
NOVEMBER            
02.11.2017 09:00 Zvolen, ZŠ 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
03.11.2017 13:00 Sokolovce, ZŠ 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
03.11.2017 16:00 Bučany, MŠ 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
06.11.2017 14:00 Senica, ZŠ1, Paulíny-Tótha 32 3 Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV
07.11.2017 16:00 Záhorská Bystrica, MŠ Hargašova 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
08.11.2017 14:30 Zlaté Moravce, gym. J. Kráža 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
16.11.2017 16:30 Stará turá, MŠ 15 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
28.11.2017 14:00 Senica, ZŠ1, Paulíny-Tótha 32 6 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
             
DECEMBER            
01.12.2017 13:00 Sokolovce, ZŠ 15 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
04.12.2017 17:00 Trnava, MŠ V jame 14 Práca v digitálnom svete 15 MŠ, KON
13.12.2017 13:30 Gáň, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
19.12.2017 09:00 Bratislava, SŠ Švabinského 7 15 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
           
 JANUÁR 2018            
08.01.2018 14:15 Senec, SZŠ 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
08.01.2018 17:00 Záhorská Bystrica, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
09.01.2018 14:00 Levice, SOŠS 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
12.01.2018 09:00 Pezinok, ZŠ s MŠ Orešie 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
12.01.2018 14:00 Šurany, ZŠ SNP 15 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
13.01.2018 09:00 Bratislava, SŠ Dúbravská cesta 1 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
15.01.2018 09:00 Skalica, ZUŠ 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
15.01.2018 17:00 Senec, MŠ Kysucká 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
20.01.2018 09:00 Devín, ZŠ Kremežská 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
21.01.2018 09:00 Šamorín, ZŠ Mateja Bela 17 Tvorivá práca vychovávatežov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15 VYCH, ASI
25.01.2018 13:30 Levice, SOŠ služieb, Sv. Martina 8 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
29.01.2018 14:00 Nitra, SOŠ veterinárna 4 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
           
 FEBRUÁR 2018            
01.02.2018 08:00 Slovenský Grob, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
03.02.2018 09:00 Lozorno, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
05.02.2018 09:00 Bernolákovo, MŠ Komenského 3,5 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV
05.02.2018 16:30 Váhovce, MŠ 4,23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
07.02.2018 09:00 Sládkovičovo, ZUŠ, Školská 1087 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
14.02.2018 09:00 Gbely, ZUŠ 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
14.02.2018 14:00 Rača, MŠ Gelnická 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
14.02.2018 17:00 Ivánka pri Dunaji, MŠ Hviezdoslavova1 14 Práca v digitálnom svete 15 MŠ, KON
19.02.2018 13:00 Bratislava, ŠZŠ Karpatská 1 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
22.02.2018 16:00 Bratislava, MŠ Karadžičova 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
24.02.2018 09:00 Bratislava, ŠZŠ Žehrianska 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
26.02.2018 16:00 Lehnice, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
           
 MAREC 2018            
01.03.2018 13:30 Šamorín ZŠ Mateja Korvína 15,21 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, VYCH, ASI
01.03.2018 17:00 Senec, MŠ Fándlyho 2 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
03.03.2018 09:00 Vežké Leváre, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
03.03.2018 13:00 Vysoká pri Morave, ZŠ 4,23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
12.03.2018 09:00 Devínska N. Ves, ZŠ P. Horova 21 Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávatežov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15 VYCH, ASI
12.03.2018 14:00 Devínska N. Ves, ZŠ P. Horova 4,23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
18.03.2018 09:00 Šamorín, ZŠ Mateja Bela 21 Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávatežov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15 VYCH, ASI
19.03.2018 14:00 Senica, SSOŠP, Hollého 4,23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
22.03.2018 13:30 Šamorín ZŠ Mateja Korvína 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
26.03.2018 09:00 Malacky, ZŠ Štúrova 17 Tvorivá práca vychovávatežov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15 VYCH, ASI
26.03.2018 14:00 Senica, SSOŠP, Hollého 8,13 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
             
 APRÍL 2018            
05.04.2018 09:00 Malacky, ZŠ Štúrova 21 Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávatežov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15 VYCH, ASI
05.04.2018 14:15 Malacky, SŠ F. Assiského 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
07.04.2018 13:00 Vrbové, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
10.04.2018 09:00 Sládkovičovo, ZUŠ, Školská 1087 15,21 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, VYCH, ASI
10.04.2018 14:00 Bratislava ZŠ Pri kríži 15,21 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, VYCH, ASI
   BA ZŠ Pri kríži - zmena termínu na 12.4.2018 o 14. hod.        
12.04.2018 14:00 Bratislava ZŠ Pri kríži 15,21 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, VYCH, ASI
10.04.2018 17:10 Bratislava MŠ L. Sáru 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
   BA MŠ L. Sáru - zmena termínu na 12.4.2018 o 17:10 hod.        
12.04.2018 17:10 Bratislava MŠ L. Sáru 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
13.04.2018 14:00 Šurany, ZŠ SNP 13 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
23.04.2018 09:00 Vežký Meder ZUŠ 13 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
28.04.2018 09:00 Bratislava SOŠ OaS Ružinov 15,21 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, VYCH, ASI
    ZRUŠENÉ        
 MÁJ 2018            
02.05.2018 17:30 Košúty, MŠ 19 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole 15
03.05.2018 09:00 Krážov Brod, MŠ 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
12.05.2018 09:00 Kvetoslavov, MŠ 4,23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
14.05.2018 14:00 Bratislava, ZŠ Kalinčiakova 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
14.05.2018 17:10 Bratislava MŠ L. Sáru 14 Práca v digitálnom svete 15 MŠ, KON
     - školenie je presunuté na 15.4.2018 o 17:10 !!!      
15.05.2018 14:00 Bratislava, ZŠ Lachova 8,13 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
16.05.2018 14:00 D. Streda, ZŠ Zoltána Kodálya 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
19.05.2018 09:00 Kvetoslavov, MŠ 3,5 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV
22.05.2018 08:30 Senec, ZŠ Tajovského 21 Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávatežov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15 VYCH, ASI
             
 JÚN 2018            
05.06.2018 14:00 Piešany, CSŠ, Štefánikova 119 4,23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
14.06.2018 14:00 Nitra, SOŠ veterinárna 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
18.06.2018 14:00 Nitra presunuté na 18.6.2018!!! 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
25.06.2018 09:00 Trnava, ZUŠ, Štefánikova 2 15 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
25.06.2018 17:00 Bohdanovce nad Trnavou, ZŠ s MŠ 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
 JÚL 2018            
04.07.2018 09:00 Zohor, ZŠ 8 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
 AUG. 2018            
27.08.2018 12:30 Chorvátsky Grob, ZŠ 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
 SEPT. 2018            
03.09.2018 14:00 Bratislava, ZŠ Kalinčiakova 12 24 Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ
04.09.2018 14:00 Levice, SOŠ služieb, Sv. Martina 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
10.09.2018 14:00 Šurany, Obchodná akademia 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
12.09.2018 17:00 Devínska Nová Ves, MŠ J. Smreka 14 Práca v digitálnom svete 15 MŠ, KON
17.09.2018 09:00 Trnava, ZUŠ M.S. Trnavského 27 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, ZUŠ, MOV, VYCH, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
26.09.2018 17:00 Devínska Nová Ves, MŠ J. Smreka 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
22.09.2018 09:00 Devín, ZŠ Kremežská 2 24 Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ
 OKT. 2018            
01.10.2018 14:30 Trnava , SPŠ Komenského 1 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
02.10.2018 17:00 Devínska Nová Ves, MŠ J. Smreka 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
01.10.2018 17:00 Gáň, MŠ 9 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula 15 MŠ, KON
02.10.2018 17:00 Devínska Nová Ves, MŠ J. Smreka 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
11.10.2018 17:00 Marianka MŠ /pri ZŠ/ 5 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV
11.10.2018 17:00 Marianka MŠ /pri ZŠ/ 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
12.10.2018 09:00 Trnava, ZUŠ, Štefánikova 2 24 Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ
12.10.2018 14:00 Senica, ZŠ2 Komenského 3 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
13.10.2018 09:00 Trnava, MŠ K. Mahra 9 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
18.10.2018 09:00 Senec, MŠ Kollárova 23 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
19.10.2018 09:00 Trnava, ZUŠ, Štefánikova 2 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
19.10.2018 14:30 Trnava, SPŠ Komenského 1 24 Využitie grafických editorov v edukačnom procese 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ
19.10.2018 17:00 Trnava, SZŠ BESST, Limbová 3 17 Tvorivá práca vychovávatežov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií 15 VYCH, ASI
 - školenie je zrušené!!!
 NOV. 2018            
07.11.2018 14:00 Senica, ZŠ2 Komenského 3 15 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
06.11.2018 17:00 Dunajská Lužná, MŠ, Brezová  27 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
08.11.2018  - zmena, kurz Dunajská Lužná začína 8.11.2018      
10.11.2018 09:00 Vežké Leváre, ZŠ s MŠ, Melíškova 650 26 Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
22.11.2018 14:00 D. Streda, ZŠ Z.K., Komenského 1 22 Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
16.11.2018 14:00 Bratislava, DSS, Lipského 13 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
15.11.2018 14:30  - zmena, kurz v DSS začína 15.11.2018 o 14:30!!!
16.11.2018 09:00 Pezinok, ZUŠ E.S., M.R. Štefánika 9 27 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, ZUŠ, MOV, VYCH, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
21.11.2018 17:00 Bratislava, ZŠ Holíčska 50 27 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, ZUŠ, MOV, VYCH, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
     - naplnená kapacita, už nie je možné sa prihlási      
26.11.2018 17:00 Bratislava, MŠ Cyprichova 74 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
 - naplnená kapacita, už nie je možné sa prihlási
 DEC. 2018            
03.12.2018 17:00 Hamuliakovo, ZŠ, Dunajská 12 20 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
04.12.2018 14:00 Trnava, ZŠ, J. Bottu 27 3,5 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV
06.12.2018 16:00 Horná Krážová, ZŠ, Školská 372 23 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní 15 MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
12.12.2018 17:00 Bratislava, ZŠ Holíčska 50 18 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15 ZŠ, SŠ, JAZ, KON
Aktualizované: 13.11.2018
Vysvetlivky:
učitež materskej školy
učitež základnej školy
učitež strednej školy
ZUŠ učitež základnej umeleckej školy
JAZ učitež jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy
VYCH vychovávatež
KON učitež pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteža
PSY psychológ
LOG logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg