SOFTIMEX Academy, s.r.o. - inovačné a aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ školstva
Naše inovačné kurzy a prihlášky: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/inovacne/
Naše aktualizačné kurzy: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/aktualizacne/
Od roku 2022 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci získa za inovačné vzdelávanie až 12% príplatok k platu! Za 4 inovačné vzdelávania.
Prihlášku - scan s podpisom posla mailom lektorovi. Podpis nadriadeného nie je nutný. Cena za inovačný kurz: 80€, aktualizačný 30€ (10 hod.).
Lektor: Ing. Roman Malík, tel: 0905 256086 roman.malik.sk@gmail.com
Plánované kurzy:
Dátum Čas Miesto Číslo kurzu Názov kurzu Registračný formulár Typ kurzu Určené pre:
27.02.2024 17:00 online 2 Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Lumio v edukačnom procese https://forms.office.com/r/1RHWUhDpwf inovačný (MŠ, ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
29.02.2024 17:00 online 3 Digitálne didaktické prostriedky uplatnitežné v školskej výučbe na preverovanie vedomostí žiakov https://forms.office.com/r/VBkdu0wYyF inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
04.03.2024 17:00 online 6 Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese https://forms.office.com/r/kK7jxsJvMC inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
05.03.2024 17:00 online 7 Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel https://forms.office.com/r/27xf7JnW7Q inovačný (ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ)
05.03.2024 17:00 online 20 Rozvíjanie profesijnej digitálnej gramotnosti odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti spracovania tabelovaných údajov prostredníctvom aplikácie Microsoft Excel https://forms.office.com/r/27xf7JnW7Q inovačný (OZ)
06.03.2024 17:00 online 9 Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteža https://forms.office.com/r/H9AkRwf6PP inovačný (ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ)
06.03.2024 17:00 online 16 Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení https://forms.office.com/r/H9AkRwf6PP inovačný (OZ)
06.03.2024 17:00 online 21 Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ https://forms.office.com/r/H9AkRwf6PP inovačný (ŠŠP)
11.03.2024 17:00 online 15 Zvyšovanie digitálnych zručností vychovávatežov a pedagogických asistentov v kontexte ich profesijného rozvoja https://forms.office.com/r/wRMSCrKXGZ inovačný (VYCH, ASI)
11.03.2024 17:00 online 19 Rozvíjania profesijnej digitálnej gramotnosti učitežov predprimárnej edukácie https://forms.office.com/r/wRMSCrKXGZ inovačný (MŠ)
13.03.2024 17:00 online 24 Rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl https://forms.office.com/r/QQFUA2Hnuf inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, VYCH, ZUŠ, JAZ, ŠŠP)
               
02.05.2024 16:00 online 1 Využitie softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom procese https://forms.office.com/r/V1jhb8TbAN inovačný (MŠ, ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
09.05.2024 16:00 online 4 Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese https://forms.office.com/r/4TU2UGchMc inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
09.05.2024 16:00 online 5 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese https://forms.office.com/r/4TU2UGchMc inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
14.05.2024 16:00 online 10 Tvorba a uplatňovanie online prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie https://forms.office.com/r/e3csFAbdKm inovačný (MŠ)
14.05.2024 16:00 online 13 Prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu https://forms.office.com/r/e3csFAbdKm inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, VYCH, ZUŠ, JAZ)
14.05.2024 16:00 online 17 Prezentačné a grafické softvérové aplikácie platformy Prezi a ich uplatnenie v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení https://forms.office.com/r/e3csFAbdKm inovačný (OZ)
15.05.2024 16:00 online 11 Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčitatežskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení https://forms.office.com/r/j0P2S6W6aM inovačný (MŠ)
15.05.2024 16:00 online 14 Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov https://forms.office.com/r/j0P2S6W6aM inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, VYCH, ZUŠ, JAZ)
17.05.2024 16:00 online 3 Digitálne didaktické prostriedky uplatnitežné v školskej výučbe na preverovanie vedomostí žiakov https://forms.office.com/r/3SGfKc0pZF inovačný (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV)
17.05.2024 16:00 online 12 Gamifikačné aktivity v školskom klube detí prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení https://forms.office.com/r/3SGfKc0pZF inovačný (VYCH)
20.05.2024 16:00 online 18 Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít v oblasti predprimárnej edukácie https://forms.office.com/r/QJ00Zuwi5N inovačný (MŠ)
20.05.2024 16:00 online 22 Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi/s demi s využitím vybraných grafických softvérových aplikácií https://forms.office.com/r/QJ00Zuwi5N inovačný (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, VYCH, ASI)
21.05.2024 16:00 online 23 Uplatnenie vybraných softvérových aplikácií v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení https://forms.office.com/r/TkegbaZzzc inovačný (OZ)
Ďalšie kurzy podža záujmu PZ a OZ.
Čas kurzu po dohody s účastníkmi kurzu.
Vysvetlivky:
učitež materskej školy
učitež základnej školy Aktualizované: 16.04.2024
učitež strednej školy
ZUŠ učitež základnej umeleckej školy
JAZ učitež jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy
VYCH vychovávatež
KON učitež pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteža
PSY psychológ a školský psychológ
LOG logopéd a školský logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg a terénny špec. ped.
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg
KPOR kariérový poradca