SOFTIMEX Academy, s.r.o. - inovačné a aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Naše inovačné kurzy a prihlášky: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/inovacne/
Naše aktualizačné kurzy: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/aktualizacne/
Od roku 2022 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci získa za inovačné vzdelávanie až 12% príplatok k platu! Za 4 inovačné vzdelávania.
Prihlášku - scan s podpisom posla mailom lektorovi. Podpis nadriadeného nie je nutný. Cena za inovačný kurz: 70E, aktualizačný 30E.
Lektor: Ing. Roman Malík, tel: 0905 256086 roman.malik.sk@gmail.com
Plánované kurzy:
Dátum Čas Miesto Číslo kurzu Názov kurzu Typ kurzu Určené pre:
OKTÓBER            
26.10.2019 09:00 Nitra, Penzión Artin, Svätourbanská 37 29 #NÁZOV? inovačný #NÁZOV?
04.10.2022 17:00 online, ZOOM 1 Využitie softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom procese inovačný MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
11.10.2022 14:00 online, ZOOM 7 Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
19.10.2022 15:00 online, ZOOM 14 Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, ASI
19.10.2022 15:00 online, ZOOM 11 Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčitatežskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení inovačný
21.11.2022 15:00 online, ZOOM 4 Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
december 2022 15:00 online, ZOOM 2 Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online v edukačnom procese inovačný MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
december 2022 15:00 online, ZOOM 19 Rozvíjania profesijnej digitálnej gramotnosti učitežov predprimárnej edukácie inovačný
             
január 2023   Vráble 7 Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
január 2023, pokročilí Vráble 7 Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
             
             
             
             
Ďalšie kurzy podža záujmu PZ a OZ.
Čas kurzu po dohody s účastníkmi kurzu.
Oznam:
Prosím dajte si pozor na osobu Adriana Kiss Roháriková, učitežka angličtiny pre MŠ, Nitra.
Dlhuje mi 3150 EUR a nemieni mi ich vráti. Mám podozrenie, že poškodila už viacerých žudí.
Vysvetlivky: Odporúčam vám nič si s ňou nezačína!
učitež materskej školy
učitež základnej školy
učitež strednej školy
ZUŠ učitež základnej umeleckej školy
JAZ učitež jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy Aktualizované: 09.11.2022
VYCH vychovávatež
KON učitež pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteža
PSY psychológ a školský psychológ
LOG logopéd a školský logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg a terénny špec. ped.
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg
KPOR kariérový poradca