SOFTIMEX Academy, s.r.o. - inovačné a aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Naše inovačné kurzy a prihlášky: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/inovacne/
Naše aktualizačné kurzy: https://www.softimex.sk/vzdelavanie/aktualizacne/
Od roku 2022 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci získať za inovačné vzdelávanie až 12% príplatok k platu! Za 4 inovačné vzdelávania.
Prihlášku - scan s podpisom poslať mailom lektorovi. Podpis nadriadeného nie je nutný. Cena za inovačný kurz: 70E, aktualizačný 30E.
Lektor: Ing. Roman Malík, tel: 0905 256086 roman.malik.sk@gmail.com
Plánované kurzy:
Dátum Čas Miesto Číslo kurzu Názov kurzu Typ kurzu Určené pre:
OKTÓBER            
26.10.2019 09:00 Nitra, Penzión Artin, Svätourbanská 37 29 inovačný inovačný #ODKAZ!
06.09.2022 14:00 online, ZOOM 6 Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
27.09.2022 14:00 online, ZOOM 9 Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteľa inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
29.09.2022 14:00 online, ZOOM 13 Prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, ASI
03.10.2022 14:00 online, ZOOM 14 Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov inovačný ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, ASI
             
Ďalšie kurzy podľa záujmu PZ a OZ.
Čas kurzu po dohody s účastníkmi kurzu.
Oznam:
Prosím dajte si pozor na osobu Adriana Kiss Roháriková, učiteľka angličtiny pre MŠ, Nitra.
Dlhuje mi 3150 EUR a nemieni mi ich vrátiť. Mám podozrenie, že poškodila už viacerých ľudí.
Vysvetlivky: Odporúčam vám nič si s ňou nezačínať!
učiteľ materskej školy
učiteľ základnej školy
učiteľ strednej školy
ZUŠ učiteľ základnej umeleckej školy
JAZ učiteľ jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy Aktualizované: 22.09.2022
VYCH vychovávateľ
KON učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteľa
PSY psychológ a školský psychológ
LOG logopéd a školský logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg a terénny špec. ped.
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg
KPOR kariérový poradca