Číslo Akreditácia Dátum akr. Názov kurzu Typ kurzu Hodiny Kredity  Firma Určené pre
3 1127/2013-KV 27.05.2013 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní inovačné 60 15 SM MŠ, ZŠ, SŠ, MOV
4 1189/2014-KV 18.09.2014 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní inovačné 60 15 SE MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
5 1557/2015-KV 24.07.2015 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní inovačné 60 15 SE MŠ, ZŠ, SŠ, MOV
6 1556/2015-KV 24.07.2015 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese inovačné 60 15 SM MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
7 1574/2015-KV 11.12.2015 Využitie grafických editorov v edukačnom procese aktualizačné 60 15 SM ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON
8 1575/2015-KV 11.12.2015 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel aktualizačné 60 15 SM ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
9 1585/2016-KV 15.03.2016 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula aktualizačné 60 15 SM MŠ, KON
10 1586/2016-KV 15.03.2016 Programovanie v prostredí Flash prostredníctvom jazyka ActionScript aktualizačné 60 15 SM
11 1588/2016-KV 05.04.2016 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese inovačné 60 15 SE MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
12 1710/2016-KV 26.07.2016 Využitie grafických editorov v edukačnom procese aktualizačné 60 15 SE ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON
13 1711/2016-KV 26.07.2016 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel aktualizačné 60 15 SE ZŠ, SŠ, ZUŠ, KON, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE, MOV
14 1659/2016-KV 25.08.2016 Práca v digitálnom svete aktualizačné 60 15 SM MŠ, KON
15 1715/2016-KV 22.09.2016 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov aktualizačné 60 15 SM ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
16 1725/2016-KV 28.09.2016 Využitie hlasovacieho zariadenia pre podporu interaktívnej výučby aktualizačné 35 10 SM ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, KON, ASI
17 1726/2016-KV 28.09.2016 Tvorivá práca vychovávatežov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií aktualizačné 60 15 SM VYCH, ASI
18 1670/2017-KV 13.01.2017 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT aktualizačné 60 15 SM ZŠ, SŠ, JAZ, KON
19 1751/2017-KV 18.05.2017 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole aktualizačné 60 15 SM
20 1758/2017-KV 07.08.2017 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese aktualizačné 60 15 SA MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
21 1765/2017-KV 11.10.2017 Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávatežov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach aktualizačné 60 15 SM VYCH, ASI
22 1774/2017-KV 22.11.2017 Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu aktualizačné 60 15 SM ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
23 1866/2017-KV 09.02.2018 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní aktualizačné 60 15 SA MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
24 1876/2018-KV 18.06.2018 Využitie grafických editorov v edukačnom procese aktualizačné 60 15 SA ZŠ, SŠ, ZUŠ
25 1879/2018-KV 03.07.2018 Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami aktualizačné 60 15 SA
26 1880/2018-KV 24.07.2018 Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu aktualizačné 60 15 SM
27 1882/2018-KV 07.08.2018 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel aktualizačné 60 15 SA ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, ZUŠ, MOV, VYCH, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE