Inovačné kurzy
Číslo Oprávnenie Názov kurzu Typ kurzu Hodiny Určené pre
1 18/2020 - IV Využitie softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom procese inovačný 60 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
2 18/2020 - IV Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online v edukačnom procese inovačný 60 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
3 18/2020 - IV Využitie aplikácie SMART response 2 na preverovanie vedomostí žiakov na ZŠ a SŠ inovačný 60 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
4 19/2020 - IV Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese inovačný 60 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
5 19/2020 - IV Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese inovačný 60 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
6 19/2020 - IV Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese inovačný 35 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, ASI
7 17/2020 - IV Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel inovačný 60 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
8 17/2020 - IV Digitálne hlasovacie systémy ako interaktívny prostriedok výučby inovačný 60 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
9 17/2020 - IV Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteža inovačný 60 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
10 7/2021 - IV Tvorba a uplatňovanie online prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie inovačný 60
11 7/2021 - IV Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčitatežskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení inovačný 60
12 8/2021 - IV Gamifikačné aktivity v školskom klube detí prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení inovačný 60 VYCH
13 8/2021 - IV Prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu inovačný 60 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, ASI
14 8/2021 - IV Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov inovačný 60 ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, ASI
15 8/2021 - IV Zvyšovanie digitálnych zručností vychovávatežov a pedagogických asistentov v kontexte ich profesijného rozvoja inovačný 60 VYCH, ASI
16 36/2021 - IV Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení inovačný 60 PSY,  ŠPEPE, KPOR, LOG, LIEPE, SOCPE
17 36/2021 - IV Prezentačné a grafické softvérové aplikácie platformy Prezi a ich uplatnenie v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení inovačný 60 PSY,  ŠPEPE, KPOR, LOG, LIEPE, SOCPE
18 18/2020 - IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít v oblasti predprimárnej edukácie inovačný 60
19 3/2022 - IV Rozvíjania profesijnej digitálnej gramotnosti učitežov predprimárnej edukácie inovačný 60
20 36/2021 - IV Rozvíjanie profesijnej digitálnej gramotnosti odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti spracovania tabelovaných údajov prostredníctvom aplikácie Microsoft Excel inovačný 60 PSY, ŠPSY, ŠPED, TŠPED, KPO, LOG, ŠLOG, LIEP, SOCP
21 3/2022 – IV Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ inovačný 60 ŠŠP
22 3/2022 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi/s demi s využitím vybraných grafických softvérových aplikácií inovačný 60 MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, VYCH, ASI
23 36/2021 - IV Uplatnenie vybraných softvérových aplikácií v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení inovačný 60 PSY,  ŠPEPE, KPOR, LOG, LIEPE, SOCPE
24 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ inovačný 60 ŠŠP
Poznámka: Za inovačné kurzy je príplatok k platu 3%
Vysvetlivky:
učitež materskej školy
učitež základnej školy
učitež strednej školy
ZUŠ učitež základnej umeleckej školy
JAZ učitež jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy
VYCH vychovávatež
KON učitež pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteža
PSY psychológ a školský psychológ
LOG logopéd a školský logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg
KPOR kariérový poradca
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">