Číslo Akreditácia Dátum akr. Názov kurzu Typ kurzu Hodiny Kredity  Firma Určené pre
5 1557/2015-KV 24.07.2015 Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní inovačný 60 15 SE MŠ, ZŠ
9 1585/2016-KV 15.03.2016 Integrácia digitálnych technológií do predškolského kurikula aktualizačný 60 15 SM MŠ, KON
10 1586/2016-KV 15.03.2016 Programovanie v prostredí Flash prostredníctvom jazyka ActionScript aktualizačný 60 15 SM
11 1588/2016-KV 05.04.2016 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese inovačný 60 15 SE ZŠ, SŠ, MOV
14 1659/2016-KV 25.08.2016 Práca v digitálnom svete aktualizačný 60 15 SM MŠ, KON
15 1715/2016-KV 22.09.2016 Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov aktualizačný 60 15 SM ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
16 1725/2016-KV 28.09.2016 Využitie hlasovacieho zariadenia pre podporu interaktívnej výučby aktualizačný 35 10 SM ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, VYCH, KON, ASI
17 1910/2018-KV 18.06.2018 Tvorivá práca vychovávatežov so žiakmi v školskom klube detí s využitím vybraných softvérových aplikácií aktualizačný 60 15 SA VYCH, ASI
18 1877/2018-KV 20.06.2018 Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT aktualizačný 60 15 SA ZŠ, SŠ, JAZ, KON
19 1932/2018-KV 04.07.2018 Rozvoj predčitatežskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitatežských zručností žiakov na základnej škole aktualizačný 60 15 SA
20 1758/2017-KV 07.08.2017 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese aktualizačný 60 15 SA MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, KON, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
21 1911/2018-KV 18.06.2018 Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávatežov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach aktualizačný 60 15 SA VYCH, ASI
22 1909/2018-KV 09.02.2018 Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu aktualizačný 60 15 SA ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
23 1866/2017-KV 09.02.2018 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní aktualizačný 60 15 SA MŠ, ZŠ, SŠ, MOV, VYCH, ASI, ZUŠ, JAZ, KON
24 1876/2018-KV 18.06.2018 Využitie grafických editorov v edukačnom procese aktualizačný 60 15 SA ZŠ, SŠ, ZUŠ
25 1879/2018-KV 03.07.2018 Rozvíjanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti práce s vybranými softvérovými aplikáciami aktualizačný 60 15 SA
26 1880/2018-KV 24.07.2018 Rozvíjanie digitálnej gramotnosti pedagogických zamestnancov predprimárnej edukácie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu aktualizačný 60 15 SM
27 1882/2018-KV 07.08.2018 Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel aktualizačný 60 15 SA ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, MOV, VYCH, ASI, PSY, LOG, ŠPEPE, LIEPE, SOCPE
28 38/2019-KV 30.08.2019 Interaktívna tabuža a multimédiá vo vzdelávaní inovačný 60 15 SA MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, MOV, ASI
29 39/2019-KV 30.08.2019 Využitie mobilných aplikácií v edukačnom procese inovačný 60 15 SA MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ, KON, MOV, ASI
30 40/2019-KV 30.08.2019 Zdokonažovanie digitálnych zručností pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu inovačný 60 15 SA MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
Pripravujeme: Rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti tvorby edukačných aktivít a interaktívnych úloh prostredníctvom vybraných prezentačných a grafických softvérových aplikácií inovačný 40 SA ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ
Zvyšovanie digitálnej gramotnosti v práci vychovávatežov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach inovačný 40 SA VYCH, ASI
Prehĺbenie digitálnych kompetencií v spracovávaní tabelovaných údajov prostredníctvom nástrojov aplikácie Microsoft Excel  inovačný 40 SA ZŠ, SŠ, VYCH, ASI, MOV
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou digitálnych nástrojov (IKT) inovačný 40 SA ZŠ, SŠ, ASI, MOV
Poznámka: Za inovačné kurzy je príplatok k platu 3%
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">