Inovačné kurzy
Číslo Oprávnenie Názov kurzu Typ kurzu Hodiny Určené pre Obsah kurzu
1 18/2020 - IV Využitie softvérovej aplikácie ActivInspire a cloudového prostredia ClassFlow v edukačnom procese inovačný 60 (MŠ, ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV) ActivInspire, Aktivity, Explain Everything
2 18/2020 - IV Využitie softvérovej aplikácie SMART Notebook a cloudového prostredia SMART Lumio v edukačnom procese inovačný 60 (MŠ, ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV) SMART Notebook, Aktivity, Lumio
3 18/2020 - IV Digitálne didaktické prostriedky uplatnitežné v školskej výučbe na preverovanie vedomostí žiakov inovačný 60 (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV) ActivInspire, Smart Notebook, Socrative, Kahoot
4 19/2020 - IV Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese inovačný 60 (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV) Mobilné aplikácie využitežné v školstve
5 19/2020 - IV Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese inovačný 60 (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV) Tablety a vhodné aplikácie využitežné v školstve
6 19/2020 - IV Tvorba videí a ich využitie v edukačnom procese inovačný 35 (ZŠ, SŠ, ASI, ZUŠ, JAZ, MOV) Videoeditory, tvorba videa, Youtube,...
7 17/2020 - IV Spracovanie tabelovaných údajov v prostredí aplikácie Microsoft Excel inovačný 60 (ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ) EXCEL, tvorba tabužky so vzorcami, štatistiky, grafy
8 17/2020 - IV inovačný 60
9 17/2020 - IV Využitie platformy Microsoft 365 v pedagogickej činnosti učiteža inovačný 60 (ZŠ, SŠ, ZUŠ, JAZ) Microsoft 365 desktop, online,...
10 7/2021 - IV Tvorba a uplatňovanie online prezentácií vzdelávacieho obsahu v oblasti predprimárnej edukácie inovačný 60 (MŠ) SWAY, PREZI, CANVA
11 7/2021 - IV Obrázkové pojmové mapy ako inovatívna metóda predčitatežskej gramotnosti s podporou digitálnych riešení inovačný 60 (MŠ) Mindomo, XMIND, Edrawmind
12 8/2021 - IV Gamifikačné aktivity v školskom klube detí prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení inovačný 60 (VYCH) ActivInspire-aktivity, SMART Notebook-aktivity, Kahoot
13 8/2021 - IV Prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu inovačný 60 (ZŠ, SŠ, ASI, VYCH, ZUŠ, JAZ) SWAY, PREZI, CANVA
14 8/2021 - IV Tvorba a využitie pojmových máp v edukačnom procese na ZŠ/SŠ s podporou digitálnych prostriedkov inovačný 60 (ZŠ, SŠ, ASI, VYCH, ZUŠ, JAZ) Mindomo, XMIND, Edrawmind
15 8/2021 - IV Zvyšovanie digitálnych zručností vychovávatežov a pedagogických asistentov v kontexte ich profesijného rozvoja inovačný 60 (VYCH, ASI) Microsoft 365, Google Docs
16 36/2021 - IV Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení inovačný 60 (OZ) Microsoft Word, Excel, Sway, Forms, OneDrive
17 36/2021 - IV Prezentačné a grafické softvérové aplikácie platformy Prezi a ich uplatnenie v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení inovačný 60 (OZ) PREZI Present, Video, Design
18 18/2020 - IV Inovatívne digitálne riešenia tvorby a uplatňovania vzdelávacích aktivít v oblasti predprimárnej edukácie inovačný 60 (MŠ) Tuxpaint, RNA, Drawing for Children
19 3/2022 - IV Rozvíjania profesijnej digitálnej gramotnosti učitežov predprimárnej edukácie inovačný 60 (MŠ) Microsoft 365 a Google Workspace
20 36/2021 - IV Rozvíjanie profesijnej digitálnej gramotnosti odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti spracovania tabelovaných údajov prostredníctvom aplikácie Microsoft Excel inovačný 60 (OZ) EXCEL, tvorba tabužky so vzorcami, štatistiky, grafy
21 3/2022 – IV Využitie vybraných softvérových aplikácií platformy Microsoft 365 v práci školských špeciálnych pedagógov na ZŠ a SŠ inovačný 60 (ŠŠP) Microsoft Word, Excel, Sway, Forms, OneDrive
22 3/2022 – IV Tvorivá práca pedagogických zamestnancov so žiakmi/s demi s využitím vybraných grafických softvérových aplikácií inovačný 60 (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, VYCH, ASI) Tuxpaint, RNA, Drawing for Children
23 36/2021 - IV Uplatnenie vybraných softvérových aplikácií v práci odborných zamestnancov škôl a školských zariadení inovačný 60 (OZ) Myšlienkové mapy, Google aplikácie
24 3/2022 – IV Rozvíjanie profesijných didakticko-technologických kompetencií pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl inovačný 60 (ZŠ, SŠ, ASI, VYCH, ZUŠ, JAZ, ŠŠP) ActivInspire, Kahoot, Google aplikácie
Poznámka: Za inovačné kurzy je príplatok k platu 3%
Vysvetlivky:
učitež materskej školy
učitež základnej školy
učitež strednej školy
ZUŠ učitež základnej umeleckej školy
JAZ učitež jazykovej školy
MOV majster odbornej výchovy
VYCH vychovávatež
KON učitež pre kontinuálne vzdelávanie
ASI pedagogický asistent učiteža
PSY psychológ a školský psychológ
LOG logopéd a školský logopéd
ŠPEPE špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
LIEPE liečebný pedagóg
SOCPE sociálny pedagóg
KPOR kariérový poradca
ŠŠP školský špeciálny pedagóg
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">